Oczyszczanie Szamba 

Oczyszczanie szamba nie musi być wcale czasochłonne i częste, gdyż wystarczy zastosować odpowiednie środki, które dzięki zawartym namnażającym się bakteriom utrzymują szambo we właściwym stanie przez dłuższy czas. Konieczność ich stosowania wynika z ryzyka zapychania się rur lub utraty właściwej drożności. Oczyszczanie szamba polega jednak nie tylko na wykorzystaniu różnego rodzaju środków, ale także na wywozie nieczystości płynnych, serwisie przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwaniu nieprzyjemnych zapachów, przepompowywaniu ścieków deszczowych, przemysłowych i sanitarnych, czyszczeniu studzienek, wpustów ulicznych i osadników oraz udrażnianiu odpływu i rurociągów. W ten sposób zapobiegnie się występowaniu zatorów w kanalizacji, przez co wpływa się na poprawę działania szamba. Oczyszczanie szamba jest, więc konieczne. Nie wykonywanie tych prac może bowiem doprowadzić do tego, że konieczne będzie czyszczenie mechaniczne, które jest kosztowne. N arynku na szczęście istnieje możliwosć korzystania z wielu skutecznych preparatów biologicznych, które przy tym są nieszkodliwe dla środowiska.

Yapa